Heidi Varmann

Advokat – i  kontorfellesskap

Advokat Heidi Varmann arbeider hovedsakelig med barnevern og familierett, herunder barnefordeling, skifte og arverettslige spørsmål.

Innenfor barnevern har hun bred erfaring  med minoritetsfamilier og har særskilt kompetanse innenfor krysskulturelle problemstillinger.

Varmann arbeider videre med strafferett, både som forsvarer og som bistandsadvokat for fornærmede.

Hun arbeider videre med fast eiendoms rettsforhold, herunder kontraktsbrudd ved kjøp av fast eiendom. Videre arbeider hun med kontraktsrett, arbeidsrett, tvangssaker etter lov om psykisk helsevern og sosialtjenesteloven. For øvrig jobber hun med alminnelig praksis.

Advokat Varmann har bred prosedyreerfaring.

Heidi

Erfaring og utdanning

  • 2017 - Partner Kco advokater
  • 2015 - Egen advokatpraksis i kontorfelleskapet Kco advokater
  • 2006 - 2015 Egen advokatpraksis i kontorfellesskapet Askeradvokatene
  • 2003 - 2006 Advokatfullmektig i kontorfelleskapet Askeradvokatene
  • 2001 - 2003 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Barfod
  • 2000 - Informasjonsrett, særkilt spesialfag ved Universitetet i Oslo (It-rett, samt utdyping i kontraktsrett)
  • 1998 - 2001 Hjemmeværende med barn
  • 1991 - 1998 Førstekonsulent i Rikstrygdeverket v/Ankekontoret
  • 1990 - 1991 Hjemmeværende med barn
  • 1990 - Juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo med skatterett som spesialfag