Ida Kollenborg Pettersson

Partner

Advokat Ida Kollenborg Pettersson arbeider innenfor flere juridiske disipliner, der arbeidsområder relatert til restrukturering, insolvens og konkursbehandling inngår som en hoveddel. Kollenborg Pettersson har oppdrag som bostyrer for Asker og Bærum tingrett. Hun yter også bistand med spørsmål innen kontraktsrett, fast eiendom, samt arv- og skifte.

Advokat Ida Kollenborg Pettersson har også erfaring som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker.

Hun har særlig bred erfaring med konkursrettslige problemstillinger, og bistår både i rådgivning overfor såvel kreditorer som virksomheter med betalingsutfordringer. Kollenborg Pettersson har også omfattende erfaring med arv- og skifterett, og tar jevnlig oppdrag som bostyrer i både konkursbo og dødsbo for tingretten. 

Ida

Erfaring og utdanning

  • 2016 - Advokat hos Kco advokater
  • 2014 - Advokatbevilling
  • 2012 - Advokatfullmektig hos Kco advokater
  • 2011 - Master i rettsvitenskap UiO
  • 2010 - Trainee Kco Advokater
  • 2009 - 2010 Praksis Fiskeri- og Kystdepartementet

Ekspertise

Bedrift

  • Næringsliv
  • Konkurs

Privat

  • Familie og arv
  • Eiendom