Kim Friis-Møller

Partner

Advokat Kim Friis-Møller arbeider innen en rekke forretningsjuridiske og privatrettslige områder med hovedtyngden innen restrukturering, insolvensbehandling og kredittsikring. Kim Friis-Møller blir også oppnevnt som bostyrer i konkursboer for Asker og Bærum tingrett.

Han rådgir i større og mindre insolvensoppdrag som gjeldsforhandling og underhåndsakkorder, samt har betydelig erfaring innen håndtering av økonomiske utfordringer i bedrifter og hos privatpersoner.

Advokat Kim Friis-Møller yter i tillegg øvrig generell forretningsjuridisk og privatrettslig bistand til klienter, herunder proedyreoppdrag for domstolene.

Kim Friis-Møllers fagområder omfatter også arbeidsrett, familierett, arverett, kontraktsrett, herunder forhandlinger og kontraktsutforming. Han har utstrakt erfaring fra rådgivning og prosedyre innen disse fagområdene og blir jevnlig oppnevnt som bostyrer i offentlige dødsbo- og felleseieskifter ved Asker og Bærum tingrett.

Advokat Kim Friis-Møller innehar flere styreverv og sitter som styreleder og forretningsfører for veldedige stiftelser.

Kim

Erfaring og utdanning

  • 2008 - Partner Kco advokater
  • 2003 - 2008 Fast advokat, Advokatfirmaet Kvale & Co ANS, Oslo
  • 2001 Advokatbevilling
  • 1999 - 2003 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Kvale & Co ANS, Oslo
  • 1999 Juridisk embetseksamen, Oslo
  • 1990 - 1992 Forsvarets befalskole for kavaleriet

Ekspertise

Bedrift

  • Konkurs
  • Næringsliv
  • Tvisteløsning

Privat

  • Familie og arv
  • Tvisteløsning