Stian Finne Lange

Advokat – i  kontorfellesskap

Advokat Stian Finne Lange har lang erfaring med rådgivning og tvisteløsning, både for næringslivskunder og privatpersoner.

Lange har særskilt kompetanse knyttet til alle sider ved fast eiendoms rettsforhold og tingsrett. Dette omfatter tvister knyttet til omsetning av fast eiendom samt boligrett herunder husleie, sameie-jus, naborett, løsningsrettigheter, tinglysning, jordskifte og plan- og bygningsrett. Ved siden av omfattende prosedyreerfaring for de alminnelige domstoler, har Lange hatt en rekke saker for skjønns- og jordskifterettene. Dertil har han deltatt i store bruksendringsprosesser.

Advokat Lange har videre betydelig erfaring med så vel styrearbeid som rådgivning til styret - både i "gründerbedrifter" og andre selskaper. Hans kompetanse omfatter immaterialrett - fortrinnsvis opphavsrett og patentrett herunder lisensavtaler - nasjonalt og internasjonalt.

Lange rådgir også innenfor barne- og familierett, samlivsbrudd, arv/generasjonsskifte, entrepriserett, arbeidsrett, alminnelig kontraktsrett samt selskapsrett. Hans omfattende prosedyreerfaring inkluderer mange oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat.

Advokat Stian Finne Lange fikk møterett for Høyesterett i 2010.

Stian

Erfaring og utdanning

  • 2015 - Partner hos Kco advokater